Er is een evenwicht verstoord...

Om mensen in staat te stellen het leven te hervatten zal de disbalans fysiek, materieel en emotioneel - op enigerlei wijze gecompenseerd moeten worden. Alleen dan kan een nieuw evenwicht worden gevonden.

Wij communiceren helder en overtuigend

MetZorg kent door haar inhoudelijke deskundigheid de belangen van alle betrokken partijen en weet, door deze te benoemen, een discussie los te maken over het gedeelde belang: het herstel van de levensbalans van het slachtoffer.

Wij willen graag helpen

Niet met nog meer papier of overleg, maar met een
concrete, tastbare oplossing waar alle partijen zich in
kunnen vinden.

Het leven zijn loop laten vinden na letselschade

MetZorg helpt slachtoffers van letselschade om
fysiek, materieel en emotioneel verder te gaan met
hun leven.